Zuurverlies van de traktiebatterij
Men kan de ladingstoestand van de traktiebatterij indirect meten met een zuurweger. Deze zuurweger meet het s.g.(soortelijk gewicht) van het elektroliet. Bij een geladen batterij bedraagt het s.g. 1,29 kg per liter en de batterij mag niet lager als tot een s.g. van 1,13 kg / ltr ontladen worden, hetgeen overeen komt met 80 % van de afgenomen batterij capaciteit.

Bij een s.g. van 1,28 a 1,29 is de batterij vol.
Bij een s.g. van 1,13 a 1,14 is de batterij leeg.
Het verschil tussen 129 en 113 zijn 16 punten soortelijk gewicht, die overeenkomen met 80 % capaciteit. We kunnen dus stellen, dan we voor ieder punt soortelijk gewicht mogen rekenen op 80 : 16 = 5 % capaciteit. In de praktijk wil dit zeggen, dat een batterij die 's morgens een s.g. van 1,26 heeft, dus 3 punten mist, ook een capaciteit van 3 x 5 % = 15 % mist. Dit is echter 15 % van de 80 % die ter beschikking staan, en dus in werkelijkheid een gemis van 15:80 x 100 = 18,75 % !
Zuurverlies kan door diverse oorzaken ontstaan, de hoofdoorzaken welke het meeste in de praktijk voorkomen zijn een omgevallen batterij of zuurverlies door overkoken van de traktiebatterij, dit komt doordat de batterij bijgevuld is voor het laden. En uiteraard kan dit lagere s.g. komen door te weinig laden, een te kleine lader waardoor het electroliet niet gemengd wordt en u een te laag s.g. meet en nog meer diversen oorzaken.

Het zuur tast de container aan
Hoe goed een container ook zuurbestendig gecoat is, het overgekookte accuzuur zal zich hier doorheen bijten en na een verloop van tijd zal het accuzuur uit de container lekken en de truck en de bedrijfsvloer beschadigen. Reparatie of vervanging van de container is noodzakelijk evenals een zuurcorrectie van de traktiebatterij.

Lekspanningen en kruipstromen
Als er zuur over de celdeksels loopt ontstaat hier een geleidende laag. Er ontstaan spanningsverschillen over de celdeksels, en dus over het batterijoppervlak. Deze spanningsverschillen zijn eenvoudigweg met een universeelmeter te meten. Door vernoemde spanningsverschillen kunnen kruipstromen ontstaan. Deze kruipstromen kunnen inbranden in de celdeksels, en kortsluiting en / of brand veroorzaken.