Zuurverlies van de traktiebatterij

Men kan de ladingstoestand van de traktiebatterij indirect meten met een zuurweger. Deze zuurweger meet het s.g.(soortelijk gewicht) van het elektroliet. Bij een geladen batterij bedraagt het s.g. 1,29 kg per liter en de batterij mag niet lager als tot een s.g. van 1,13 kg / ltr ontladen worden, hetgeen overeen komt met 80 % van de afgenomen batterij capaciteit.

Bij een s.g. van 1,28 a 1,29 is de batterij vol.
Bij een s.g. van 1,13 a 1,14 is de batterij leeg.
Het verschil tussen 129 en 113 zijn 16 punten soortelijk gewicht, die overeenkomen met 80 % capaciteit. We kunnen dus stellen, dan we voor ieder punt soortelijk gewicht mogen rekenen op 80 : 16 = 5 % capaciteit. In de praktijk wil dit zeggen, dat een batterij die 's morgens een s.g. van 1,26 heeft, dus 3 punten mist, ook een capaciteit van 3 x 5 % = 15 % mist. Dit is echter 15 % van de 80 % die ter beschikking staan, en dus in werkelijkheid een gemis van 15:80 x 100 = 18,75 % !

Zuurverlies kan door diverse oorzaken ontstaan. De hoofdoorzaken welke het meeste in de praktijk voorkomen zijn:

  • een omgevallen batterij.
  • zuurverlies door overkoken van de traktiebatterij. Dit komt doordat de batterij bijgevuld is voor het laden.
  • door te weinig laden. Bijvoorbeeld door gebruik van een te kleine lader waardoor het electroliet niet gemengd wordt.

Het zuur tast de container aan

Hoe goed een container ook zuurbestendig gecoat is, het overgekookte accuzuur zal zich hier doorheen bijten en na een verloop van tijd zal het accuzuur uit de container lekken en de truck en de bedrijfsvloer beschadigen. Reparatie of vervanging van de container is noodzakelijk evenals een zuurcorrectie van de traktiebatterij.

Lekspanningen en kruipstromen

Als er zuur over de celdeksels loopt ontstaat hier een geleidende laag. Er ontstaan spanningsverschillen over de celdeksels, en dus over het batterijoppervlak. Deze spanningsverschillen zijn eenvoudigweg met een universeelmeter te meten. Door vernoemde spanningsverschillen kunnen kruipstromen ontstaan. Deze kruipstromen kunnen inbranden in de celdeksels, en kortsluiting en / of brand veroorzaken.


Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op, 073 - 633 07 50 of mail ons via ons contactformulier.

Contact