Zelfontlading traktiebatterij
In het inwendige van de platen vindt voortdurend een zelfontlading plaats, die diverse oorzaken kent.
Het hierdoor ontstane capaciteitsverlies van geladen, in rust staande batterijen wordt algemeen op ca. 1 % per dag gesteld en wordt na een langere rust geringer.
Deze waarde geldt voor een normale omgevingstemperatuur, bij hogere temperaturen is de zelfontlading groter. Verdere capaciteitsverliezen door zelfontlading kunnen optreden door metalische verontreinigingen van het zuur. Door toepassing van antinoomarm hardlood (b.v. bij de onderhoudsarme batterijen) wordt de zelfontlading sterk verminderd.