NPR 3299 Nederlandse Praktijk Richtlijn

Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op de inrichting van acculaadruimten en acculaadplekken, uitsluitend voor industriële toepassingen, voor traktiebatterijen en/of semi-traktiebatterijen en de uitvoering van werkzaamheden in deze ruimten en op deze plekken.

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 3299, geeft aanwijzingen voor het veilig werken bij het laden van traktiebatterijen. De praktijkrichtlijn is een samenvatting van normen, voorschriften, wetgeving, veiligheidskeuringen en adviezen welke door verschillende instanties worden gehanteerd. Deze wetgevingen, normen en voorschriften zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Europese ATEX-137 richtlijn, de Nederlandse richtlijn bodembescherming, ARBO-wetgeving en diverse Nederlandse normen zoals NEN 1010 en NEN 3140.   

Door een steeds groter aantal door batterijen aangedreven elektrische voertuigen in de logistiek en bij de productie, is er een duidelijke noodzaak voor een actuele praktijkrichtlijn voor het veilig werken bij het laden van traktiebatterijen. Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen hoe met deze verschillende regelgevingen en normen in de praktijk kan worden omgegaan. Deze praktijkrichtlijn is opgesteld op initiatief van de BMWT, een brancheorganisatie, die in Nederland de bedrijven organiseert die als importeur dan wel als fabrikant de markten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en/of intern transportmaterieel bedienen.  

De werkgroep College van Deskundigen (CvD) van de BMWT sectie IIIa "tractiebatterijen" heeft in nauwe samenwerking met het Nederlands normalisatie-instituut in Delft deze praktijkrichtlijn opgesteld. De werkgroep heeft al de genoemde facetten getoetst en vertaald naar de Europese richtlijnen en normen en heeft de verschillende zienswijzen over toepassing van deze zaken samengevoegd. Het resultaat is een duidelijke richtlijn voor het gebruik en inrichten van laadruimten en laadplekken. Belanghebbenden zoals batterijleveranciers, inspecteurs en controlerende ambtenaren kunnen deze praktijkrichtlijn als leidraad gebruiken bij het toepassen van de in deze markt geldende regels en wetten bij het inrichten van laadruimten of laadplekken.  

In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.
 

 

Contact