Traktiebatterijen in koel- en vrieshuizen

Toepassing van de traktiebatterij in koel of vrieshuizen (Coldstore).
De traktiebatterij is praktisch de enige toepasbare energiebron voor de interne transportmiddelen die in de cold stores (koel- en diepvriesruimte) kan worden ingezet voor palletwagens, reachtrucks en vorkheftrucks. Voor de optimale inzet en bedrijfszekerheid van de interne transportmiddelen bij de lokale temperatuur (-18 tot -30 graden Celsius) in deze cold stores is het absoluut noodzakelijk dat de truck, de traktiebatterij en de batterijlader op elkaar zijn afgestemd. Traktiebatterijen Nederland B.V. zorgt ervoor dat er een systeem in uw logistiek proces in de cold store kan worden gerealiseerd. De laadtechniek moet aangepast zijn aan het gebruik en de kenmerken van het type batterij dat gebruikt wordt in de cold store.
Kortom, de lader speelt een beslissende rol bij de rendabele en optimale inzet van de batterij in de cold store.

De effectieve, optimale inzet van de traktiebatterij in de cold store is afhankelijk van een aantal factoren zoals:
- De tijdsduur dat de batterij in de cold store wordt ingezet.
- Een hoge temperatuur van het elektrolyt in de cellen, bij het begin van de shift.
- Dit wordt gerealiseerd door de inzet van een geregelde traktielader met een hoge beginlaadstroom.
- De laadfactor moet ca.1,18 zijn, systemen zoals AIR-Tech (zuurcirculatie) zijn niet toegestaan vanwege de te lage laadfactor, tenzij de air gebruikt wordt voor egalisatie van de temperatuur maar dan moet wel de laadfactor aangepast worden.
- Een optimale isolatie van de batterijcontainer.
- Een volledige lading, voordat de batterij in de cold store wordt gebruikt.

De nominale batterijcapaciteit wordt gegeven bij een temperatuur van 30 graden Celsius, bij deze temperatuur is de effectief bruikbare batterijcapaciteit 80 % van de nominale capaciteit, immers en traktiebatterij mag maar 80 % leeggereden worden. Zodra de temperatuur van het electroliet (accuzuur) in de batterij zakt tot bijvoorbeeld -10 graden Celsius dan is de effectief bruikbare capaciteit nog maar 50 % van de nominale capaciteit. Daarbij komt ook nog dat het soortelijk gewicht afneemt tijdens het ontladen (gebruiken van de traktiebatterij) en het bevriezingspunt van elektroliet met een soortelijk gewicht van 1.12 Kg/l ligt bij -10 graden Celsius. Laat daarom ook nooit een ontladen traktiebatterij in het koel of vrieshuis staan, als de traktiebatterij leeggereden is dient hij onmiddellijk geladen te worden.

Er kunnen diverse problemen ontstaan bij het gebruiken van traktiebatterijen in koel en vrieshuizen wanneer u niet de juiste maatregelen neemt, denk bijvoorbeeld eens aan;
- Afkoeling van het electroliet tot aan de omgevingstemperatuur.
- Temperatuurschommelingen in het electroliet.
- Stratificatie van het electroliet.
- Condensatie op de traktieaccu en de lader.
- Slecht functioneren van het automatisch vulsysteem.
- Slecht functioneren van het zuurcirculatiesysteem.
- Bevriezingspunt van het electroliet.
 
Traktiebatterijen Nederland B.V. geeft u daarom graag advies omtrent de inzet van traktiebatterijen in koel of vrieshuizen.

Contact