Een gevallen traktiebatterij

Bij een gevallen traktiebatterij of een palletwagen die van de laadklep is gereden spelen diverse faktoren, die om extra oplettendheid vragen.
Het belangrijkste is dat een traktiebatterij die gevallen is, nooit meer betrouwbaar is in zijn functioneren. De negatieve platen met name zijn mechanisch zwak, zeker als de batterij in bedrijf was vlak voor hij omviel.
Er kunnen grotere of kleinere stukken van deze negatieve platen zijn losgekomen.
Deze losgekomen stukken of stukjes zullen vroeg of laat een gehele of vaak gedeeltelijke kortsluiting veroorzaken in de batterijcel, hetgeen leidt tot zelfontlading en dus achterlopen van de desbetreffende cel, wat tenslotte resulteert in het uitvallen van de traktiebatterij.

Deze uitval kan snel gebeuren, maar kan ook pas na een half jaar gebeuren en vaak weet dan niemand zich meer de val te herinneren. Het is om deze reden dat bij een gevallen traktiebatterij de garantie vervalt. Als u een heftruckbatterij of palletwagenbatterij om heeft laten vallen probeer hem dan zo snel mogelijk rechtop te zetten, let hierbij op dat u uw persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. De vloeistof welke uit de omgevallen accu is gelopen kunt u opdoen met zogenaamde absorptiekorrels of een neutralisator. Om te voorkomen dat de platen in de omgevallen batterij een reactie aangaan met de zuurstof in de lucht is het verstandig de batterij af te vullen met gedemineraliseerd water, zoals u dat ook doet na de lading.

Bij Traktiebatterijen Nederland B.V. is het mogelijk uw batterij opnieuw te laten zuren of te laten corrigeren naar het gewenste soortelijk gewicht (sg) van het electroliet.
 

Neem contact met ons op

Contact