Te veel bijvullen van de traktiebatterij

Het overkoken van een batterij is een situatie waarbij overtollig elektroliet uit de cel wordt geperst tijdens het laden van de traktiebatterij. Dit komt doordat de traktiebatterij al voor het laden is bijgevuld. Tijdens het laden komt er zuur vrij uit de reactie van het loodsulfaat op de platen naar de uitgangsstoffen looddioxide (positieve platen) en lood (negatieve platen). Omdat de batterij reeds vol zit en er nu nog zuur bij komt, zal er zuur uit de cellen worden gedrukt. Dit zuur zal kristalliseren in de batterijcontainer en de cellen omhoog drukken. In de praktijk ziet men dan vaak meerdere batterijcellen hoger staan in de batterijcontainer dan de andere batterijcellen.

Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken, omdat er op de celverbinders een mechanische spanning kan ontstaan. Het zuur zal zich ook door de container heen werken met alle gevolgen van dien.
Zuurverlies is tevens capaciteitverlies!

Het bijvullen van de batterij mag alleen na het laden!!

Als een traktiebatterij heeft overgekookt dient er een zuurcorrectie te worden uitgevoerd en de container moet worden gereinigd.

Om te voorkomen dat er te veel bijgevuld wordt kan er een automatisch watervulsysteem geplaatst worden op de batterij, dit zorgt middels een vlottersysteem dat de batterij niet te vol gevuld kan worden. Echter, wanneer de batterij alsnog voor het laden gevuld wordt kan ook met deze toepassing het zuur verloren gaan.

Is deze situatie bij u aan de hand? Neem dan contact op met één van onze experts.
 

Contact