Sulfatering van de batterij

Een batterij kan gesulfateerd raken door diepontladen van de batterij. Indien een batterij wordt ontladen tot een s.g. beneden 1,13 kg / ltr. dan ontstaat er loodsulfaat met een zodanig grove kristalstructuur, dat omzetting naar de uitgangsmaterialen van de positieve- en negatieve platen niet zonder meer mogelijk is. We spreken dan van diepontlading.
Deze diepontlading kan ontstaan doordat de heftruckchauffeur de batterij verder leeg rijdt als toegestaan is. Het kan ook zijn doordat een batterij die wel geladen is, te lang stilstaat zonder geladen te worden. Door de zelfontlading kunnen we dan ook in de situatie van een s.g. beneden 1,13 kg / ltr. komen. Batterijen worden ook wel eens voor langere tijd  buiten bedrijf gesteld, zonder tevoren goed geladen en na-geladen te zijn.
Door de diepontlading heeft de batterij een grote inwendige weerstand, zodat bij het laden zelfs met een kleine stroom al een te hoge spanning over de batterij komt, waardoor de lader overschakeld op na-laden, terwijl de batterij nog nauwelijks geladen is.

 

Een te hoge zuurconcentratie

Indien er een te hoge zuurconcentratie in de batterijcellen ontstaat is sulfatering ook mogelijk. Immers, sulfaat is zout van zwavelzuur, en hoe hoger de concentratie des te groter de kans op het ontstaan van sulfaat. De te hoge concentraties zwavelzuur kunnen optreden door een niet toerijkende lading (tussenladen van de batterij). Hierdoor wordt het elektroliet niet goed gemengd en zal het elektroliet schiften, het zware zuur zakt dan naar de bodem van de cel waar de concentratie  veel te hoog   wordt.