Zorgeloos doorwerken met het juiste onderhoudscontract

Preventief onderhoud is dé manier om onverwachte stilstand en dure, grote reparaties te voorkomen. Wij verzorgen het totale onderhoud van uw traktiebatterij en batterijlader. Ook voor een keuring en/of reparaties aan uw batterij en -lader zijn wij er voor u, ongeacht of u bij ons huurt of koopt. Onze experts zijn deskundig in alle type en modellen batterijen en -laders.    Want stilstand willen we allemaal voorkomen.    We bieden u de mogelijkheid om het onderhoud aan de batterijen door ons te laten doen. We hebben de volgende onderhoudsmogelijkheden:

Maar ook voor keuringen en inspecties kunt u bij ons terecht, zoals de:

Laat uw batterij en -lader altijd onderhouden door een deskundige. Heeft u die niet zelf in huis? Neem contact met ons zodat wij u kunnen ontzorgen.  


Algemene maatregelen gebruik en onderhoud van een batterij

Het gebruik van een batterij is eenvoudig, gemakkelijk en praktisch volkomen veilig. Uiteraard moet men een aantal eenvoudige richtlijnen in acht nemen voor het gebruik en onderhoud om de veiligheid te waarborgen. Ook de levensduur wordt verlengd als er goed onderhoud wordt gepleegd. Wat zijn de maatregelingen?

  • Batterij schoon en droog houden. Dit voorkomt kruipstromen. Kruipstromen kunnen brand en explosie veroorzaken
  • Bijvullen van de batterij mag alleen NA het laden en nooit vóór het laden van de batterij
  • Bijvullen mag alleen met gedemineraliseerd (bv gedestilleerd) water. Niet hoger bijvullen dan tot de onderkant van de korf die in de celdop zit.
  • Nooit bijvullen met zuur
  • Batterij nooit dieper ontladen dan een s.g. van 1.13
  • Leg nooit gereedschap of metalen voorwerpen op de batterij
  • Batterijen laden in een goed geventileerde ruimte
  • Tijdens de (na)lading van de batterij ontstaan explosiegevaarlijke gassen. Roken, open vuur, lassen en slijpen in de omgeving van de batterij is verboden in verband met explosiegevaar.
  • Draag tijdens de werkzaamheden aan de batterij beschermende kleding, een veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen, etc.
  • Indien vloeistof uit de batterij in de ogen of op de huid komt, direct afspoelen met veel schoon water en indien nodig een arts raadplegen.