Tussenladen van de traktiebatterij
Onder tussenladingen verstaan we het laden van de traktiebatterij zonder dat er aansluitend een nalading volgt. Vaak gebeurt dit tussenladen tijdens de pauze's, of wanneer het even wat minder druk is. Bij een standaard traktiebatterij is het geven van tussenladingen zeer slecht.
 

Aantasting van de platen door het zuur
Tijdens het laden komt er zwavelzuur vrij uit de platen. Dit zuur is zwaarder dan de rest van het electroliet waardoor het naar de bodem van de cel zal zakken. Normaal gesproken zal er door de nalading van de batterijlader een goede menging ontstaan van dit zware zuur met de rest van het elektroliet. Maar omdat er geen nalading volgt zal het zware zuur naar de onderkant van de batterijcel zakken en hier de negatieve en de positieve platen aantasten. De actieve massa in de platen raakt los, dit komt in het elektroliet en in de slibruimte van de batterijcel. Plaatrasters en zielen worden aangevreten.

Slijtage in het onderste stuk van de platen.
Doordat het pure zuur in het onderste gedeelte van de cel veel beter het energietransport kan verzorgen (Hoeveelheid ionen) zal er ook een veel groter gedeelte van de energie door dit onderste gedeelte van de platen stromen waardoor dit gedeelte veel sterkere slijtage zal kennen.

De zelfontlading van de platen.
Minder belangrijk, maar wel aanwezig is een spanningsverschil tussen de boven- en de onderkant van de platen. (Er is immers een s.g. verschil) . Dit leidt tot zelfontlading van de platen.

Traktielocksysteem
Traktiebatterijen Nederland B.V. heeft een nieuw soort software ontwikkeld (Traktielock) wat mogelijk maakt dat er niet meer tussen geladen kan worden met de traktiebatterij.
Enkele voorbeelden hiervan;
1. Traktielock berekend zelf zijn vrijgave tijd.
2. Traktielock beveiligd batterij tegen tussenladen
3. Traktielock is uitgerust met signaallampjes die de toestand aangeven van het systeem.
4. Traktielock heeft twee storingsmodules welke resetbaar zijn.
5. Traktielock zorgt ervoor dat er geen tussenladingen gemaakt kunnen worden, dus minder slijtage en een langere levensduur van de traktiebatterij.
6. Traktielock meet de toestand van de batterij voor het laden en past hier zijn programma op aan.
7. Traktielock wordt gevoed door de traktiebatterij zelf, echter dit is zo miniem dat er geen verschillen optreden tussen de cellen van de traktiebatterij.