Inleveren van gebruikte batterijen & accu's

Batterijen en accu's zijn schadelijk voor het milieu en dienen ingeleverd te worden bij de daarvoor bestemde inleverpunten. In (oude) batterijen zitten schadelijke materialen zoals lood en zwavelzuur. Deze materialen moeten dus op verantwoorde wijze worden gedemonteerd en verwerkt. En hier zorgen wij voor. U kunt de batterijen bij ons inleveren.

Meer Informatie over de veilige verwerking van loodzuuraccu's in het Nederlands / Engels.
 

Uw oude batterij is geld waard

Uiteraard is het beter voor het milieu om onze batterijen niet zomaar weg te gooien. Maar u kunt er ook nog geld mee besparen. Voor elke batterij krijgt u van ons een loodvergoeding.
 

Wetgeving

Op 9 september 2008 is de Regeling beheer batterijen en accu's (gelet op de Europese batterijenrichtlijn 2006/66/EG) van kracht gegaan voor fabrikanten, producenten en distributeurs. Deze groep moeten minder schadleijke batterijen leveren en zijn verantwoordelijk voor inzameling en hergebruik van hun afgedankte producten. Hier zorgen wij voor. Neem contact met ons op en wij zorgen dat uw batterij op de jusite manier wordt gerecycled.

Neem contact met ons op over het inleveren van uw batterijen.
 

Contact