Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier
 
Aanhef
Naam*
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres*
Motivatie*
Upload CV**
   
Verificatie code***
(zie hieronder)
 

* Verplichte velden
** Upload hier uw CV. Deze mag maximaal 2MB groot zijn.
*** De verficatie code is: fb2ad

U verklaart dat alle informatie in dit sollicitatieformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Persoonlijke gegevens worden door Traktiebatterijen Nederland B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt en beveiligd. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt; de gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld. Traktiebatterijen Nederland B.V. kan gebruik maken van internetsearch om uw identiteit te verifiëren. Hierbij houdt Traktiebatterijen Nederland B.V. zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.